英雄联盟下注

Admission-Thai

Admission-Thai

ข้อมูลของผู้สมัครต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสีก่อตั้งขึ้นในปี 1956 และตั้งอยู่ในเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับการแพทย์แผนจีนที่มีการรวมของการศึกษาวิจัยทาง  วิทยาศาสตร์การรักษาทางการแพทย์และสิทธิบัตรยา มีการผลิต นิสิต นักศึกษามากกว่า 15,000 คน มีอาจารย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัยมากกว่า 2600 คนมหาวิทยาลัยมี 2 โรงพยาบาลและ 1 โรงงานผลิตยาและ 9 สถาบันการวิจัย, มีความร่วมมือกับยี่สิบโรงพยาบาลอื่น ๆ กว่า 20 ห่งในปี 2003 กระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็น

มหาวิทยาลัยการแพทย์ที่ดีเยี่ยมในระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติ

โดยจีนกระทรวงศึกษาธิการที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ และมสิทธิที่จะให้ปริญญาโทและปริญญาตรี

ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับนักเรียนและแพทย์มากกว่า 2,000 คน รวมทั้งผู้ที่มาจากประเทศ

ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ไอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เวียดนาม ฯลฯ

โปรแกรมระดับปริญญาตรี

 1.

 

หลักสูตร

ระยะเวลา(ปี)

ค่าเล่าเรียน/ เทอม(RMB  yuan)

การแพทย์แผนจีน

5

20000

ศัลยกรรมกระดูกแพทย์แผนจีน

5

20000

แพทย์แผนจีนเวชศาสตร์การกีฬา

5

20000

การฝังเข็มและนวด

5

20000

คลินิก

5

20000

Traumatology 

5

20000

สมุนไพรจีน

4

20000

วิชาแพทยศาสตร์

4

20000

การพยาบาล

4

20000

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4

20000

 

2. ด้วยการเรียนการสอนภาษาจีน

3.เงื่อนไขในการเข้าเรียน

 (1)ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านHSKระดับ4ทางมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเรียนภาษาจีน1-2ปีสำหรับผู้ที่

ไม่ผ่านHSK ระดับ4 หลังจากเรียนจบ ถึงจะเข้าเรียนปริญญาตรีได้

(2) ต้องจบระดับมัธยมปลายขึ้นไป (ต้องส่งชุดสำเนาหลักฐานการจบการศึกษา และผลการเรียน)

 

๒.โปรแกรมระดับปริญญาโท (ปริญญาโทภาคปกติ )

1. วิชาบังคับ หลักสูตรการเรียน ค่าเล่าเรียน

 

หลักสูตร

ระยะเวลา(ปี)

ค่าเล่าเรียน/ เทอม(RMB  yuan)

วิทยาศาสตร์ศัลยกรรมกระดูก

3

25000

การฝังเข็มและนวด

3

25000

อายุรศาสตร์แพทย์แผนจีน

3

25000

นรีเวชวิทยาแพทย์แผนจีน

3

25000

เวชศาสตร์

3

25000

เภสัชวิทยา

3

25000

สมุนไพรจีน

3

25000

แพทย์บูรณาการทางคลินิก

3

25000

ทฤษฎีพื้นฐานของแพทย์แผนจีน

3

25000

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกวิชาคลินิกแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตก ถ้าจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์ที่ปรึกษาในปีที่รับเข้าศึกษาสามารถโทรศัพท์เข้ามาโดยตรง

2.ภาษาที่ใช้ในการเรียน ภาษาจีน

3.เงื่อนไขในการเข้าเรียน

(1). ใช้ภาษาจีนได้ดี

(2).มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าการจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ หรือจบวิทยาลัยการแพทย์และมีประสบการณ์การการทำงานด้านการแพทย์ 2 ปี ขึ้นไป ในตอนสมัคร กรุณายื่นชุดสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 

 

๓.หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญาโทภาคพิเศษ ซึ่งไม่มีทุนการศึกษา)

1.วิชาบังคับ หลักสูตร  ค่าเล่าเรียน

วิชาที่เรียนเหมือนกับวิชาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี (เข้าเรียนเวลาบางช่วงในทุกปีการศึกษา) ค่าเล่าเรียน 23000 RMB/ปี 

2.ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาจีน

3.ต้องมีผู้สมัคร 3 คนขึ้นไปถึงจะเปิดเรียนได้ ส่วนเงื่อนไขการเข้าเรียนเหมือนหลักสูตรในปริญญาโทภาคปกติ

 

๔.หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น

1.มีการเปิดหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นด้านแพทย์แผนจ้วง แพทย์แผนโบราณจีนคลาสสิกและทางคลินิก “ Masterแพทย์แผนจีน ” ประสบการณ์ทางนรีเวชและทางคลินิก กายวิภาคศาสตร์ การฝังเข็ม นวด ศัลยกรรมกระดูก การวินิจฉัยแพทย์แผนจีน สมุนไพรจีน เสริมสุขภาพและความงามแพทย์แผนจีน และอายุรศาสตร์แพทย์แผนจีน การผ่าตัดแพทย์แผนจีน กรมนรีเวชวิทยาแพทย์แผนจีน กุมารเวชศาสตร์แพทย์แผนจีน ผิวหนังแพทย์แผนจีน และคลินิกอบรม เวลาเรียนจะหลีกเลี่ยงวันหยุดราชการของประเทศจีน ระยะเวลาเรียนมีเปิดตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึง 12 เดือน การจัดการเรียนการสอนในทุกสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 26 ชั่วโมง (ในเวลาทำงาน 5 วัน)

2.ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและค่าเล่าเรียน

 

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ค่าเล่าเรียนทุกสัปดาห์ (RMB)

English

2000

ภาษาจีน

1600

หมายเหตุถ้าเรียนเป็นกลุ่ม 3 คน หรือ 3 คนขึ้นไป หรือเรียนเดี่ยว เวลาการเรียนเกิน 3 เดือน อาจมีการพิจารณาลดค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียนทั้งหมดต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าเรียน หากมีการลาออกจากการเรียนในกลางเทอม ไม่มีการคืนค่าเล่าเรียน

3.เงื่อนไขในการเข้าเรียน

นักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยการแพทย์ทุกสาขา แพทย์และผู้ที่ชอบศึกษาทางแพทย์แผนโบราณจีนสามารถสมัครได้ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมตามความต้องการและระดับความรู้ของผู้เข้าศึกษา

๕. อื่นๆ

-ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรการฝังเข็มและนวด เทคโนโลยีเสริมความงามทางการแพทย์ Stomatology พยาบาล การศึกษาด้านยาจีนและอื่นๆระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรระดับอาชีวศึกษา) หลักสูตร 3 ปี เงื่อนไขและค่าเล่าเรียนในการเข้าเรียนเหมือนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

-ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนภาษาจีน 1 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีระดับภาษาจีนยังไม่ถึงมาตรฐานภาษาจีนของหลักสูตรที่ต้องการ ค่าเล่าเรียน 14000 RMB/ปี

ที่พักอาศัยและอาหารการกิน

1. หอพักนักเรียนต่างชาติ : 200 – 400 RMB/คน/เดือน (เก็บค่าที่พัก

ตามความใหญ่ของห้องและอุปการณ์การใช้ในห้อง พัก 2 คน ) หอพักรวม (พัก 4 คน) : 1200 RMB/คน/ปี ; โรงแรมในมหาวิทยาลัย(ห้องนอน 1 คน หรือ ห้องนอน 2 คน) 80 RMB/ห้อง/คืน

2. ถ้าหากกินข้าวที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ค่าอาหารทุกคนทุกวัน

ตกประมาณ 25 – 50 RMB

ทุนการศึกษา (สามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์)

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน

-ประเทศอาเซียนของเทศบาลมณฑลกว่างซี

-ฟรีค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก แถมค่าครองชีพรายเดือน

-มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติปี1ในประเทศอาเซียน(รวมนึกศึกษาปริญญาตรีปี1และปริญญาโทปี1ที่เข้ามาศึกษาในเดือนกันยายนทุกปี)กรุณาส่งใบสมัครก่อนเดือนมิถุนายนของทุกปี

2. ทุกการศึกษานักศึกษาดีเด่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศอาเซียนของเทศบาลมณฑลกว่างซี

-มีรางวัลแก่นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปในประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกคน 5000RMB/ปี

2. ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

-มีรางวัลให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในระดับชั้นสูงและมีผลการเรียนดีเด่น

ขั้นตอนการสมัคร

        1. เดาโหลดใบสมัครการศึกษาที่ประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นรูปแบบwordที่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครที่คอมพิวเตอร์ ปรินต์ออกมาพร้อมเซ็นชื่อด้วย หลังจากนั้น ส่ง e-mail หรือ faxไปที่สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

        2.ตามความต้องการของเงื่อนไขการเข้าเรียน  ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปที่สำนักงานของสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศก่อนเข้าศึกษาอย่างน้อย 2 เดือน (ปริญญาตรี และปริญญาโทภาคปกติเข้าเรียนเดือนกันยายนทุกปี) เพื่อความสะดวกในการเข้าศึกษาใบตรวจสุขภาพ (ผู้ที่เข้าศึกษาศึกษา6 เดือนขึ้นไปต้องส่งใบตรวจสุขภาพ) บัตรประ